Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Trưởng Ban Kiểm soát

Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng giữ vị trí Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Quản lý tài sản (VAMC) theo Quyết định số 2348/QĐ-NHNN ngày 28/11/2016 về việc “Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng phòng Xây dựng chiến lược ngành ngân hàng – Viện Chiến lược ngân hàng, giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam, kể từ ngày 01/12/2016”.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng sinh năm 1966 tại Thạch Hà – Hà Tĩnh, là tiến sỹ kinh tế năm 2009 tại Học viện Ngân hàng. Từ năm 1989 đến năm 2008 ông Nguyễn Mạnh Hùng làm trong hệ thống ngân hàng thương mại (Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Agribank; Ngân hàng TMCP Liên Việt - LienVietPostbank). Tại đây, Ông đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng như: Phó Giám đốc; Giám đốc Khối khách hàng Doanh nghiệp LienVietPostbank; Giám đốc chi nhánh LienvietPostbank Thăng Long; Giám đốc LienvietPostbank Hà Đông kiêm Bí thư Chi bộ. Từ tháng 01/2013, Ông được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Xây dựng chiến lược ngành ngân hàng – Viện Chiến lược ngân hàng – Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Top